Pretraga
Close this search box.

[vc_row][vc_column][vc_column_text responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_776618688″ css=”.vc_custom_1609951819709{margin-top: 30px !important;}”]Procedura za povrat proizvoda Potrošača u zakonskom roku

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će Potrošač tražiti od Prodavca da se kupljeni proizvod ili proizvode (u daljem tekstu: proizvodi) vrati iz više razloga. Zakon o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) to omogućava krajnjem Potrošaču. Postoje više vrsta povraćaja proizvoda u zavisnosti na čega se odnosi njena namera:

Pravo na zamenu proizvoda za drugi:

Ukoliko Potrošač nakon prijema proizvoda utvrdili da Potrošaču proizvodi ne odgovaraju ili želi da ih zameni za druge proizvode, Potrošač je u obavezi da postupi po dole napisanoj proceduri.

Potrošač proizvode može da vrati samo u sledećim slučajevima:

  1. Potrošač zakonski može u slučaju poručivanja putem interneta tj. online prodavnice vratiti proizvode u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda, slanjem proizvoda kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.
  2. Ukoliko su greškom Prodavca fakturisani proizvodi koje Potrošač nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja proizvoda je 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

U navedenom roku Potrošač može proizvode vratiti bez ikakvog objašnjenja i tražiti da proizvode zameni za druge proizvode, uz doplatu ukoliko je to potrebno. Potrošača je u obavezi da proveri proizvode prilikom kupovine ili po prijemu od strane kurirske službe. Potrošač obaveštava Prodavca putem kontakt podataka navedenih na internet stranici ili dolaskom u prodajni objekat.

Ukoliko Potrošač vraća proizvode koje je dobio putem kurirske službe, zakonski rok je 14 dana od dana prijema proizvoda od kurira. U tom slučaju Potrošač vraća:

– proizvode koje je kupio i garantni list (ukoliko ga je dobio),

– orgnalni fiskalni isečak –Račun,

i popunjen Obrazac za zamenu proizvoda – obrazac možete preuzeti ovde

Potrošač je dužan da vrati proizvode Prodavcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za zamenu proizvoda.

Troškove vraćanja i slanja proizvoda snosi Potrošač, osim u slučajevima kada Potrošač dobio pogrešne proizvode zbog greške Prodavca.

Nakon utvrđivanja da su proizvodi vraćeni u istom stanju kako su i poslata tj. prodati (neoštećeni, nekorišćeni, ispravni proizvodi i ambalaža ), vrši se zamena za neke druge proizvode, uz doplatu ako je to potrebno.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

Prodavac može da odloži zamenu proizvoda dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, osim u slučaju kada je Prodavac ponudio da sam preuzme proizvode. Po prijemu ovako poslatih proizvoda služba reklamacije će utvrditi stanje i ispravnost proizvoda i ukoliko su ispoštovani gore navedeni kriterijumi odobriti zamenu proizvoda Potrošaču u skladu sa zakonskim obavezama.

Pravo na odustajanje:

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Potrošača (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti ), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada su mu proizvodi predati. Prilikom odustanka Potrošač može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. U slučaju odustaka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za druge proizvode.

Prilikom povraćaja proizvoda obavezno je vratiti:

– proizvode koji se vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio),

– orgnalni fiskalni isečak – Račun,

i popunjen Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu – obrazac možete pronaći ovde

Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslat Prodavcu.

Troškove vraćanja proizvoda snosi Potrošač, sem u slučajevima kada Potrošač dobije neispravne ili pogrešne proizvode zbog greške Prodavca.

Nakon utvrđivanja da su proizvodi vraćene u istom stanju kako su i poslati tj. prodati (neoštećeni, nekorišćeni i ispravni i proizvodi i ambalaža), vrši se povraćaj novca na žiro račun Potrošača.

Potrošač je dužan da proizvode vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvodi se više ne mogu vratiti. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li su proizvodi ispravni, nekorišćeni i neoštećeni. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodima, tj. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njihova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda (ugradnja proizvoda) krivicom Potrošača, odbiće se vraćanje vrednosti proizvoda (cene) i proizvodi će Potrošaču biti vraćeni na trošak Potrošača.

Prodavac je dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Ukoliko se ustanovi da su vraćeni proizvodi nekompletni, oštećeni, korišćeni, znači umanjena je njihova tržišna vrednost, Prodavac nije u obavezi da vrati vrednost kupljenih proizvoda.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora:

– proizvodi koji se namenski naručuje na zahtev Potrošača;

– proizvodi proizvedeni prema posebnim zahtevima Potrošača ili jasno personalizovani;

– proizvodi koji su kupljeni u maloprodajnim objektima, s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Reklamacije na nesaobraznost proizvoda:

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost proizvoda koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine, od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodima. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti prilikom montiranja samih proizvoda ili njegovih rezervnih delova. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda ili ukoliko nema dokaz o ugradnji rezervnog dela od strane ovlašćenog lica, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane prodavca ili proizvođača. Takođe, nesaobraznim se ne može smatrati roba koja je nastala nesaobrazna zbog elementarnih nepogoda, udara groma, udara električne energije ili uzroka koji su nastali od drugog neispravnog dela što nije sastavni deo proizvoda na koju se odnosi reklamacija.

Zakon omogućava Potrošaču da izjasni nesaobraznost proizvoda, što Potrošač može učiniti na nekim od kontaknih telefona ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na webshop@augusto.rs. Potrošač je obavezan da reklamirane proizvode, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Obrascem za reklamaciju pošalje putem preporučene pošte na adresu Prodavca.

Potrošačev zahtev za reklamacijom biće razmotren u najkraćem mogućem vremenskom periodu i Potrošač će odgovor dobiti pisanim ili elektronskim putem od Prodavca, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se uvažava reklamacija ili ne, kao i obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 (trideset) dana, od dana podnošenja zahteva za reklamacijom.

Trošak dostave nesaobraznih proizvoda snosi Potrošač, s tim da ukoliko se ustanovi da je reklamacija usvojena, Potrošač ima pravo za refundaciju troškove dostave.

 

U skladu sa odredbama Zakona, Prodavac je objavio „Pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za proizvode kupljene preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs“ i njime definiše postupak rešavanja reklamacija Potrošača koji je proizvode kupio putem preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs.

Zvaničan Pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za proizvode kupljene preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs možete pronaći ovde

Izjava o reklamaciji na nesaobraznost saobraznost proizvoda po zaključenom ugovoru o prodaji na daljinu za nesaobraznost proizvoda možete preuzeti ovde

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme “Poručite”, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

STUPANJE NA SNAGU, IZMENE

Verzija: 1.0

Ova Pravila stupaju na snagu i važe od: 01.01.2021.godine.

 

Zadržavamo pravo da ažuriramo Prava i obaveze potrošača i sav sadržaj koji se nalazi na sajtu u bilo koje vreme, bez najave unapred. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na sajtu, stoga Vas upozoravamo da proveravate ova Prava i obaveze Potrošača periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija. Ukoliko imamo Vašu e-mail adresu, poslaćemo Vam obaveštenje o svim promenama.

Ukoliko nastavite da koristite naš sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

Ukoliko niste saglasni sa gore navedenim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_776618688″ css=”.vc_custom_1609951819709{margin-top: 30px !important;}”]Procedura za povrat proizvoda Potrošača u zakonskom roku

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će Potrošač tražiti od Prodavca da se kupljeni proizvod ili proizvode (u daljem tekstu: proizvodi) vrati iz više razloga. Zakon o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) to omogućava krajnjem Potrošaču. Postoje više vrsta povraćaja proizvoda u zavisnosti na čega se odnosi njena namera:

Pravo na zamenu proizvoda za drugi:

Ukoliko Potrošač nakon prijema proizvoda utvrdili da Potrošaču proizvodi ne odgovaraju ili želi da ih zameni za druge proizvode, Potrošač je u obavezi da postupi po dole napisanoj proceduri.

Potrošač proizvode može da vrati samo u sledećim slučajevima:

  1. Potrošač zakonski može u slučaju poručivanja putem interneta tj. online prodavnice vratiti proizvode u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda, slanjem proizvoda kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.
  2. Ukoliko su greškom Prodavca fakturisani proizvodi koje Potrošač nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja proizvoda je 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

U navedenom roku Potrošač može proizvode vratiti bez ikakvog objašnjenja i tražiti da proizvode zameni za druge proizvode, uz doplatu ukoliko je to potrebno. Potrošača je u obavezi da proveri proizvode prilikom kupovine ili po prijemu od strane kurirske službe. Potrošač obaveštava Prodavca putem kontakt podataka navedenih na internet stranici ili dolaskom u prodajni objekat.

Ukoliko Potrošač vraća proizvode koje je dobio putem kurirske službe, zakonski rok je 14 dana od dana prijema proizvoda od kurira. U tom slučaju Potrošač vraća:

– proizvode koje je kupio i garantni list (ukoliko ga je dobio),

– orgnalni fiskalni isečak –Račun,

i popunjen Obrazac za zamenu proizvoda – obrazac možete preuzeti ovde

Potrošač je dužan da vrati proizvode Prodavcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za zamenu proizvoda.

Troškove vraćanja i slanja proizvoda snosi Potrošač, osim u slučajevima kada Potrošač dobio pogrešne proizvode zbog greške Prodavca.

Nakon utvrđivanja da su proizvodi vraćeni u istom stanju kako su i poslata tj. prodati (neoštećeni, nekorišćeni, ispravni proizvodi i ambalaža ), vrši se zamena za neke druge proizvode, uz doplatu ako je to potrebno.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

Prodavac može da odloži zamenu proizvoda dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, osim u slučaju kada je Prodavac ponudio da sam preuzme proizvode. Po prijemu ovako poslatih proizvoda služba reklamacije će utvrditi stanje i ispravnost proizvoda i ukoliko su ispoštovani gore navedeni kriterijumi odobriti zamenu proizvoda Potrošaču u skladu sa zakonskim obavezama.

Pravo na odustajanje:

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Potrošača (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti ), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada su mu proizvodi predati. Prilikom odustanka Potrošač može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. U slučaju odustaka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za druge proizvode.

Prilikom povraćaja proizvoda obavezno je vratiti:

– proizvode koji se vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio),

– orgnalni fiskalni isečak – Račun,

i popunjen Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu – obrazac možete pronaći ovde

Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslat Prodavcu.

Troškove vraćanja proizvoda snosi Potrošač, sem u slučajevima kada Potrošač dobije neispravne ili pogrešne proizvode zbog greške Prodavca.

Nakon utvrđivanja da su proizvodi vraćene u istom stanju kako su i poslati tj. prodati (neoštećeni, nekorišćeni i ispravni i proizvodi i ambalaža), vrši se povraćaj novca na žiro račun Potrošača.

Potrošač je dužan da proizvode vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac o odustanku od zaključenog ugovora o prodaji na daljinu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvodi se više ne mogu vratiti. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li su proizvodi ispravni, nekorišćeni i neoštećeni. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodima, tj. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njihova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda (ugradnja proizvoda) krivicom Potrošača, odbiće se vraćanje vrednosti proizvoda (cene) i proizvodi će Potrošaču biti vraćeni na trošak Potrošača.

Prodavac je dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Ukoliko se ustanovi da su vraćeni proizvodi nekompletni, oštećeni, korišćeni, znači umanjena je njihova tržišna vrednost, Prodavac nije u obavezi da vrati vrednost kupljenih proizvoda.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora:

– proizvodi koji se namenski naručuje na zahtev Potrošača;

– proizvodi proizvedeni prema posebnim zahtevima Potrošača ili jasno personalizovani;

– proizvodi koji su kupljeni u maloprodajnim objektima, s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Reklamacije na nesaobraznost proizvoda:

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost proizvoda koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine, od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodima. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti prilikom montiranja samih proizvoda ili njegovih rezervnih delova. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda ili ukoliko nema dokaz o ugradnji rezervnog dela od strane ovlašćenog lica, kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane prodavca ili proizvođača. Takođe, nesaobraznim se ne može smatrati roba koja je nastala nesaobrazna zbog elementarnih nepogoda, udara groma, udara električne energije ili uzroka koji su nastali od drugog neispravnog dela što nije sastavni deo proizvoda na koju se odnosi reklamacija.

Zakon omogućava Potrošaču da izjasni nesaobraznost proizvoda, što Potrošač može učiniti na nekim od kontaknih telefona ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na webshop@augusto.rs. Potrošač je obavezan da reklamirane proizvode, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Obrascem za reklamaciju pošalje putem preporučene pošte na adresu Prodavca.

Potrošačev zahtev za reklamacijom biće razmotren u najkraćem mogućem vremenskom periodu i Potrošač će odgovor dobiti pisanim ili elektronskim putem od Prodavca, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahteva. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se uvažava reklamacija ili ne, kao i obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 (trideset) dana, od dana podnošenja zahteva za reklamacijom.

Trošak dostave nesaobraznih proizvoda snosi Potrošač, s tim da ukoliko se ustanovi da je reklamacija usvojena, Potrošač ima pravo za refundaciju troškove dostave.

 

U skladu sa odredbama Zakona, Prodavac je objavio „Pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za proizvode kupljene preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs“ i njime definiše postupak rešavanja reklamacija Potrošača koji je proizvode kupio putem preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs.

Zvaničan Pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za proizvode kupljene preko online prodavnice putem internet sajta www.augusto.rs možete pronaći ovde

Izjava o reklamaciji na nesaobraznost saobraznost proizvoda po zaključenom ugovoru o prodaji na daljinu za nesaobraznost proizvoda možete preuzeti ovde

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme “Poručite”, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

STUPANJE NA SNAGU, IZMENE

Verzija: 1.0

Ova Pravila stupaju na snagu i važe od: 01.01.2021.godine.

 

Zadržavamo pravo da ažuriramo Prava i obaveze potrošača i sav sadržaj koji se nalazi na sajtu u bilo koje vreme, bez najave unapred. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na sajtu, stoga Vas upozoravamo da proveravate ova Prava i obaveze Potrošača periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija. Ukoliko imamo Vašu e-mail adresu, poslaćemo Vam obaveštenje o svim promenama.

Ukoliko nastavite da koristite naš sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

Ukoliko niste saglasni sa gore navedenim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]