Uslovi online kupovine

Uvod

Korišćenjem našeg internet sajta www.augusto.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove online kupovine. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo Uslove, unošenjem izmena u ovaj tekst, pa proverite da li su se Uslovi online kupovine možda promenili od vaše poslednje posete

Osnovni pojmovi:

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.augusto.rs  i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

Prodavac tj. Trgovac u konkretnom slučaju je preduzeće Augusto d.o.o Beograd.

Porudžbenica je pismeno ili elektronska poruka, koja sadrži ugovorne odredbe koje Potrošač potpisuje izvan poslovnih prostorija Prodavca u nameri da zaključi ugovor.

Ugovor o prodaji na daljinu je ugovor zaključen između Prodavca i Potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva Prodavca i Potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Preduzeće Augusto d.o.o Beograd na svom internet sajtu ww.augusto.rs objavljuje slike i opise koji su samo informativno komercijalnog karaktera te su okvirni u pogledu teksture i boja stvarnih proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za upoređivanjem sa stvarnim proizvodom, takođe ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slučajevima navedenog nesklada, između fotografije i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda. Preduzeće Augusto d.o.o. Beograd zadržava pravo greške u opisima i slici proizvoda i nije odgovoran za greške u tekstu, slikama ili bilo kojem drugom delu sadržaja. Sve sadržaje www.augusto.rs  internet sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i preduzeće Augusto d.o.o Beograd se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu www.augusto.rs  vlasništvo su preduzeća Augusto d.o.o Beograd i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo ili stavljeni na korišćenje preduzeću Augusto d.o.o Beograd i ne mogu se koristiti bez naše prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj našeg internet sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na našem internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Cene

Sve cene navedene na našem internet sajtu www.augusto.rs su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV i iskazane su dinarima.

Po zaključenju porudžbine na našem internet sajtu, dobićete potvrdu porudžbine na Vašu e-mail adresu. Potvrda porudžbine sadrži Vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane preduzeća Augusto d.o.o Beograd na Vaš e-mail, Ugovor o prodaji na daljinu se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo Ugovor o prodaji na daljinu, bićete blagovremeno obavešteni.

Opis proizvoda

Preduzeće Augusto d.o.o. Beograd nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem online prodavnice na našem internet sajtu biće isporučeni posredstvom kurirskih službi, a poručene proizvode plaćate u gotovini prilikom preuzimanja.

Troškove isporuke putem kurirske službe snosi Potrošač, po važećim cenovnicima i uslovima kurirskih službi.

Poručeni proizvod/i koji su u trenutku poručivanja imali oznaku „na stanju“ biće vam isporučeni u roku od maksimalno 10 (deset) radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane preduzeća Augusto d.o.o Beograd.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem telefonskog poziva ili elektronskom poštom na kontakt podatke koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 (petnaest) kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 (jedan) put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko preduzeće Augusto d.o.o Beograd čuva Vaše poručene proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od 100,00 RSD na dan, po svakom svakome pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva u okviru pošiljke.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač ili lice koje ovlasti Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje nedostaci u količinama ili fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda.

Napominjemo da lice koje vrši dostavi proizvoda, ne vrši montažu proizvoda ili druge slične radnje.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 066/5540-305 ili e-maila na adresu: webshop@augusto.rs.

Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana isporuke poručenog proizvoda.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora o prodaji na daljiu izjavom koju mora dati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na e-mail prodavca webshop@augusto.rs, a obrazac preuzimate ovde.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja proizvoda u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu prodavca navedenoj na Obrascu za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnom pakovanju koje nije otvoreno, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, Prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u preduzeća Augusto d.o.o Beograd, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvode koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao proizvode Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Privatnost podataka

Prilikom online kupovine preduzeće Augusto d.o.o Beograd obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

Ime i prezime

Broj telefona

E-mail adresa

Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

i drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Prilikom online kupovine, preduzeće Augusto d.o.o Beograd obrađuje Vaše podatke u svrhu pružanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući a ne ograničavajući se na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, rešavanje po primljenim reklamacijama.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime preduzeće Augusto d.o.o Beograd kao što su kurirske službe.

Preduzeće Augusto d.o.o Beograd će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije o tome kako obrađujemo i postupamo sa vašim ličnim podacima možete se obratiti i na mail adresu webshop@augusto.rs ili putem pošte na adresu Sarajevska 47, Beograd.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na primenu istih.

Slanje obaveštenja i dokumentacije

Prihvatanjem ovih Uslova dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na Ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na Vašu e-mail adresu koju ste ostavili.